fredag 13 april 2012

Jobben i prioritet för Alliansen - ingen ska lämnas utanför!

Idag skriver Annie Lööf och de övriga partiledarna i Alliansen på DN debatt om vikten av att prioritera satsningar på jobben. Målet är tydligt – full sysselsättning!

Trots djupa finans- och skuldkriser i Europa under de senaste åren har sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet i Sverige lyckats hållits uppe, vilket är tvärtemot till tidigare kriser som Sverige drabbats av genom åren. Detta innebär att nu när läget har stabiliserats betydligt i övriga Europa står Sverige bättre förberedda än alla övriga.

Sveriges förutsättningar är således goda för att få snurr på ekonomin och i takt med förbättrad världsekonomi kommer även de åtgärder som redan är genomförda för att stimulera arbetsmarknaden verkligen får den avsedda effekten och målet med full sysselsättning kan infrias.

I Alliansens Sverige ska ingen lämnas utanför. Så var det inte under tidigare socialdemokratiska regeringar då stora grupper var hänvisade till passiva system och utan tillgång till vägar tillbaka till jobb. Denna socialdemokratiska utanförskapsbildande politik har brutits tack vara alliansens politik.

Alliansregeringens utgångspunkter för politiken är tydlig: Alla jobb behövs. Alla människor ska ges chans på arbetsmarknaden. Ingen ska lämnas utanför i passiva system utan tillgång till tydliga vägar tillbaka till jobb, så som skedde under socialdemokratiska regeringar. Vi vet att arbete betyder så mycket mer för människor än bara den egna lönen. Med jobb kommer också gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd. Genom ökad sysselsättning och sjunkande utanförskap minskas klyftorna och sammanhållningen stärks.

Alliansen konstaterar att det förbättrade läget i Europa innebär att behovet av breda krisåtgärder har minskat och att man nu bör satsa reformutrymmet till åtgärder som riktas mot arbetslösheten. Vi behöver reformer för en varaktigt ökad sysselsättning, förbättrad ekonomisk standard för utsatta grupper och stärkt välfärd.


Regeringens politik ska även fortsättningsvis vara inriktad på att stärka den arbetslinje som oppositionen vill montera ned. Man ser sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb eller former av subventionerad anställning och utbildningsinsatser som verktyg för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. I dialog med arbetsmarknadens parter finns möjlighet att förbättra flexibiliteten på arbetsmarknaden och underlätta inträdet exempelvis genom utökade möjligheter till praktik och lärlingsanställningar. Just såsom tex fack och arbetsgivarparterna inom handeln just har kommit överens om.

Under alliansregeringens år har den svenska konkurrenskraften stärkts men ytterligare förstärkningar i konkurrenskraft krävs. Därför planerar man även stora satsningar inom forskning och innovationskraft. Man ser dessutom behovet av infrastruktursatsningar och kommer att lämna en infrastrukturproposition till riksdagen hösten 2012 om detta.

Medan resten av Europa höjer skatter och genomför tuffa besparingar som slår mot de svagaste kan vi i Sverige rikta vår uppmärksamhet mot det långsiktiga reformarbete som krävs för att stärka sysselsättningen och trygga välfärd och sammanhållning i en globaliserad tid. Vi har genomfört angelägna fördelningspolitiska reformer för att motverka krisen och ska fortsatt värna Sveriges ställning som ett av världens mest jämlika och jämställda länder.
 


Media: DN, DN2, SVT

Bloggar: Den hälsosamme ekonomisten, Veronica Kerr, Edvin Alam, Ola, Martin Moberg, Peter Andersson, Sten Nordin, Peter Högberg, Thomas Böhlmark, Röda berget, Roger Jönsson

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...